مشاهده همه انتصاب هاحکم انتصاب:
عضو کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه‌های مازندران منصوب شد
عضو کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه‌های مازندران منصوب شد
 ١٠:٥٢ - دوشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب مدیر گروه:
سرپرست گروه آموزشی حسابداری دانشگاه مازندران منصوب شد
سرپرست گروه آموزشی حسابداری دانشگاه مازندران منصوب شد
 ١٠:٢٩ - شنبه ٢٨ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
سرپرست دانشکده فنی و مهندسی، علوم دریایی و اقیانوسی منصوب شد
سرپرست دانشکده فنی و مهندسی، علوم دریایی و اقیانوسی منصوب شد
 ٠٨:٠٩ - شنبه ٢٨ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی و فرهنگی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران
انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی و فرهنگی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مازندران
 ٠٨:٢٨ - سه شنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب مدیر گروه:
مدیر گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشگاه مازندران منصوب شد
مدیر گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشگاه مازندران منصوب شد
 ٠٨:٢٠ - سه شنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
حکم انتصاب:
انتصاب اعضای شورای راهبردی تنوع بخشی درآمدهای دانشگاه مازندران
انتصاب اعضای شورای راهبردی تنوع بخشی درآمدهای دانشگاه مازندران
 ١٠:٢٨ - شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
تمدید حکم مدیریت:
تمدید حکم مدیر گروه آموزشی شيمي تجزیه دانشگاه مازندران
تمدید حکم مدیر گروه آموزشی شيمي تجزیه دانشگاه مازندران
 ٠٨:٤٥ - سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>